Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2954(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0675/2010

Debatter :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0443

Protokoll
Onsdagen den 24 november 2010 - Strasbourg

16. Situationen i Västsahara (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande om situationen i Västsahara

Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen), som ersatte vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, gjorde ett uttalande.

Talare: Bernd Posselt yttrade sig om hur sammanträdet förlöpte, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana och Gilles Pargneaux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Metin Kazak, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek och Cristian Dan Preda.

Talare: Andris Piebalgs.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki och Graham Watson för ALDE-gruppen, om Västsahara (B7-0675/2010),

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller och José Bové för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Västsaharaom situationen i Västsahara (B7-0676/2010),

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon och Guido Milana för S&D-gruppen, om situationen i Västsaharaom situationen i Västsahara (B7-0677/2010),

- Fiorello Provera och Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, om Västsahara (B7-0678/2010),

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki och Tadeusz Cymański för ECR-gruppen, om Västsahara (B7-0679/2010),

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om Västsahara (B7-0680/2010),

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria och Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, om de humanitära följderna av situationen i Västsaharaom de humanitära följderna av situationen i Västsahara (B7-0682/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 25.11.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy