Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2103(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0310/2010

Debatter :

PV 24/11/2010 - 20
CRE 24/11/2010 - 20

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 8.13
CRE 25/11/2010 - 8.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0445

Protokoll
Onsdagen den 24 november 2010 - Strasbourg

20. Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal - Internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför - Företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal [2009/2219(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tokia Saïfi (A7-0312/2010)

Betänkande om den internationella handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför [2010/2103(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0310/2010)

Betänkande om företagens sociala ansvar och miljöansvar vid internationella handelsavtal [2009/2201(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Harlem Désir (A7-0317/2010)

Tokia Saïfi, Yannick Jadot och Harlem Désir redogjorde för betänkandena.

Talare: William (The Earl of) Dartmouth yttrade sig om hur debatten förlöpte.

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: David Martin (föredragande av yttrande från utskottet AFET) (A7-0312/2010), Filip Kaczmarek (föredragande av yttrande från utskottet DEVE) (A7-0312/2010), Catherine Grèze (föredragande av yttrande från utskottet DEVE) (A7-0310/2010), Pervenche Berès (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) (A7-0317/2010), Richard Howitt (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) (A7-0312/2010), Daniel Caspary för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Metin Kazak för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, grupplös, Małgorzata Handzlik, George Sabin Cutaş, Catherine Bearder, Jacky Hénin och Elisabeth Köstinger.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová, Miroslav Mikolášik, Carl Schlyter, Csanád Szegedi och Seán Kelly.

Talare: Karel De Gucht, Tokia Saïfi, Yannick Jadot och Harlem Désir.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 25.11.2010, punkt 8.13 i protokollet av den 25.11.2010 och punkt 8.14 i protokollet av den 25.11.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy