Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου 2010) και οικονομική διακυβέρνηση (συζήτηση)
 5.Υποδοχή
 6.Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Οκτωβρίου 2010) και οικονομική διακυβέρνηση (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Αποτελέσματα της συνόδου κορυφής της G20 (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2010: Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης: πλημμύρες στην Ιρλανδία - ολοκλήρωση του ΕΚΤ - Στόχος 1 (2000 έως 2006) (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και Μολδαβίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα (κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση) ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα (κοινοτικές διαδικασίες χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα) ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Χρηματοπιστωτική εποπτεία(υπογραφή πράξεων)
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020 (συζήτηση)
 14.Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2010) (συζήτηση)
 15.Το μέλλον της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Αφρικής/ΕΕ πριν από την επικείμενη 3η συνάντηση κορυφής Αφρικής/ΕΕ (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα (συζήτηση)
 17.Αιτήσεις άρσης της βουλευτικής ασυλίας
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Ουκρανία (συζήτηση)
 20.Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες - Διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές - Εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες (συζήτηση)
 21.Υποθέσεις αντιντάμπιγκ - τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (192 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2625 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (186 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (332 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1788 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (249 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (465 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1509 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου