Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 24. november 2010 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping (ACTA) (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Euroopa Ülemkogu kohtumise (28.–29. oktoober 2010) järeldused ja majanduse juhtimine (arutelu)
 5.Tervitus
 6.Euroopa Ülemkogu kohtumise (28.–29. oktoober 2010) järeldused ja majanduse juhtimine (arutelu jätkamine)
 7.G20 tippkohtumise tulemused (arutelu)
 8.Hääletused
  
8.1.Paranduseelarve nr 8/2010 projekt, III jagu - Komisjon - Euroopa Liidu Solidaarsusfond: üleujutused Iirimaal - ESFi meetmete lõpuleviimine – 1. eesmärk (2000–2006) (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.EÜ ja Moldova vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Teave ravimite kohta (ravimeid käsitlevad ühenduse eeskirjad) ***I (hääletus)
  
8.4.Teave ravimite kohta (ühenduse kord ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ) ***I (hääletus)
  
8.5.Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes ***I (hääletus)
  
8.6.Võltsimisvastast võitlust käsitlev kaubandusleping (ACTA) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Finantsjärelevalve (aktide allkirjastamine)
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Euroopa uue energiastrateegia väljatöötamine aastateks 2011–2020 (arutelu)
 14.Valmistumine Cancúni kliimakonverentsiks (29. november - 10. detsember 2010) (arutelu)
 15.Aafrika ja ELi strateegilise partnerluse tulevik Aafrika-ELi 3. tippkohtumise eel (arutelu)
 16.Olukord Lääne-Saharas (arutelu)
 17.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlused
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.Ukraina (arutelu)
 20.Inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid rahvusvahelistes kaubanduslepingutes – Rahvusvaheline kaubanduspoliitika kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal – Ettevõtete sotsiaalne vastutus rahvusvahelistes kaubanduskokkulepetes (arutelu)
 21.Dumpinguvastaste menetluste hetkeseis ja väljavaated (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (166 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (2625 kb) 
 
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (24 kb) Hääletuste tulemused (264 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1421 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (350 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1159 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika