Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 24 november 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet) (ingivna resolutionsförslag)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Slutsatserna från Europeiska rådets möte (28-29 oktober 2010) och ekonomisk styrning (debatt)
 5.Välkomsthälsning
 6.Slutsatserna från Europeiska rådets möte (28-29 oktober 2010) och ekonomisk styrning (fortsättning på debatten)
 7.Resultat från G20-toppmötet (debatt)
 8.Omröstning
  
8.1.Förslag till ändringsbudget nr 8/2010: Avsnitt III - Kommissionen - Europeiska socialfonden: översvämningar på Irland - Slutförande av Europeiska socialfonden - Mål 1 (2000-2006) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Protokoll till avtalet om partnerskap och samarbete mellan EG och Moldavien *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Information om läkemedel (gemenskapsregler för läkemedel) ***I (omröstning)
  
8.4.Information om läkemedel (gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över läkemedel) ***I (omröstning)
  
8.5.Begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter ***I (omröstning)
  
8.6.Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Finansiell tillsyn (undertecknande av akter)
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020 (debatt)
 14.Förberedelser inför klimatkonferensen i Cancún (29 november–10 december 2010) (debatt)
 15.Framtiden för det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU inför det tredje toppmötet mellan Afrika och EU (debatt)
 16.Situationen i Västsahara (debatt)
 17.Begäranden om upphävande av parlamentarisk immunitet
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Ukraina (debatt)
 20.Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal - Internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför - Företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal (debatt)
 21.Antidumpningsärenden - läge och framtidsutsikter (debatt)
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (172 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2625 kb) 
 
Protokoll (151 kb) Närvarolista (24 kb) Omröstningsresultat (302 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1765 kb) 
 
Protokoll (230 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (339 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1452 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy