Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg

2. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 48)

AFET

- Migrationsstrømme som følge af manglende stabilitet: EU-udenrigspolitikkens omfang og rolle (2010/2269(INI))
(rådg.udv.: LIBE, DEVE)

CONT

- Decharge 2009: præstationer, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer (2010/2271(INI))
(rådg.udv.: REGI)

- Beskyttelse af EU’s finansielle interesser – Bekæmpelse af svig – Årsberetning for 2009 (2010/2247(INI))
(rådg.udv.: AGRI, BUDG, REGI)

DEVE

- Finansiering til forstærkning af dæmningsinfrastruktur i udviklingslande (2010/2270(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

ECON

- EIB's årsberetning 2009 (2010/2248(INI))
(rådg.udv.: CONT)

EMPL

- Fremme af arbejdstagernes mobilitet i Den Europæiske Union (2010/2273(INI))
(rådg.udv.: FEMM, LIBE)

- Mobilitet og integrering af handicappede: gennemførelse af beskæftigelsesdirektivet med henblik på bekæmpelse af forskelsbehandling (2010/2272(INI))
(rådg.udv.: PETI)

ENVI

- EU-lovgivning om overførbare spongiforme encephalopatier (TSE) samt om foderstof- og fødevarekontrol i tilknytning hertil – gennemførelse og perspektiver (2010/2249(INI))

FEMM

- Kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder (2010/2275(INI))
(rådg.udv.: EMPL, REGI)

IMCO

- Det indre marked for europæere (2010/2278(INI))
(rådg.udv.: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Det indre marked for virksomheder og vækst (2010/2277(INI))
(rådg.udv.: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Forsyningspligt og alarmnummer "112" (2010/2274(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

ITRE

- Innovation i EU – Forandring af Europa med henblik på tiden efter krisen (2010/2245(INI))
(rådg.udv.: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

LIBE

- EU's strategi for integration af romaer (2010/2276(INI))
(rådg.udv.: FEMM, CULT, REGI, EMPL)


Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 121, stk. 3)

AFET

- Forhandlinger om rammeaftalen EU-Libyen (2010/2268(INI))
(rådg.udv.: INTA)


Associerede udvalg

AFET

- Migrationsstrømme som følge af manglende stabilitet: EU-udenrigspolitikkens omfang og rolle (2010/2269(INI))
(rådg.udv.: LIBE)
Associerede udvalg AFET, DEVE
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 18.11.2010)

IMCO

- Forsyningspligt og alarmnummer "112" (2010/2274(INI))
Associerede udvalg IMCO, ENVI
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 18.11.2010)

LIBE

- EU's strategi for integration af romaer (2010/2276(INI))
(rådg.udv.: FEMM, CULT, REGI)
Associerede udvalg LIBE, EMPL
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 18.11.2010)


Ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 212)

AFCO

- Ændring af bestemmelserne for høringer af de indstillede kommissionsmedlemmer (2010/2231(REG)) .

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik