Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 25. november 2010 - Strasbourg

2. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

AFET komisjon

- Ebastabiilsusest tingitud ränne ning ELi välispoliitika kohaldamisala ja roll (2010/2269(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE, DEVE)

CONT komisjon

- 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ametite tulemused, finantsjuhtimine ja kontroll (2010/2271(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

- Ühenduste finantshuvide kaitsmine - pettustevastane võitlus - 2009. aasta aruanne (2010/2247(INI))
(nõuandvad komisjonid: AGRI, BUDG, REGI)

DEVE komisjon

- Paisude infrastruktuuri tugevdamise rahastamine arenguriikides (2010/2270(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

ECON komisjon

- Euroopa Investeerimispanga 2009. aasta aruanne (2010/2248(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT)

EMPL komisjon

- Töötajate vaba liikumise edendamine Euroopa Liidus (2010/2273(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, LIBE)

- Puudega isikute liikuvus ja kaasamine ning tööhõive direktiivi rakendamine diskrimineerimise vastu võitlemisel (2010/2272(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI)

ENVI komisjon

- Transmissiivse spongioosse entsefalopaatia (TSE) vorme ning sellega seotud sööda ja toidu kontrolli käsitlevate ELi õigusaktide rakendamine ja väljavaated (2010/2249(INI))

FEMM komisjon

- Naised väike- ja keskmise suurusega ettevõtluses (2010/2275(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, REGI)

IMCO komisjon

- Ühtne turg Euroopa kodanike jaoks (2010/2278(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Ühtne turg ettevõtjatele ja majanduskasv (2010/2277(INI))
(nõuandvad komisjonid: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Universaalteenus ja hädaabinumber 112 (2010/2274(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)ITRE komisjon

- Innovatiivne liit: Euroopa üleminek kriisijärgsesse maailma (2010/2245(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

LIBE komisjon

- Romade kaasamist käsitlev ELi strateegia (2010/2276(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, REGI, EMPL)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikli 121 lõige 3)

AFET komisjon

- ELi ja Liibüa raamlepingu läbirääkimised (2010/2268(INI))
(nõuandvad komisjonid: INTA)

Kaasatud komisjonid

AFET komisjon

- Ebastabiilsusest tingitud ränne ning ELi välispoliitika kohaldamisala ja roll (2010/2269(INI))
(nõuandvad komisjonid: LIBE)
Kaasatud komisjonid AFET, DEVE
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 18.11.2010)

IMCO komisjon

- Universaalteenus ja hädaabinumber 112 (2010/2274(INI))
Kaasatud komisjonid IMCO, ENVI
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 18.11.2010)


LIBE komisjon

- Romade kaasamist käsitlev ELi strateegia (2010/2276(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT, REGI)
Kaasatud komisjonid LIBE, EMPL
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 18.11.2010)

Kodukorra muutmine (kodukorra artikkel 212)

AFCO komisjon

- Volinikukandidaatide kuulamist käsitleva määruse muutmine (2010/2231(REG)) .

Õigusteave - Privaatsuspoliitika