Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg

2. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

AFET-valiokunta

- Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat: EU:n ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä (2010/2269(INI))
(lausuntoa varten: LIBE, DEVE)

CONT-valiokunta

- Vastuuvapaus 2009: Erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja valvonta (2010/2271(INI))
(lausuntoa varten: REGI)

- Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen - petostentorjunta - vuosikertomus 2009 (2010/2247(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, BUDG, REGI)

DEVE-valiokunta

- Patoinfrastruktuurin vahvistamisen rahoittaminen kehitysmaissa (2010/2270(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

ECON-valiokunta

- EIP:n vuosikertomus 2009 (2010/2248(INI))
(lausuntoa varten: CONT)

EMPL-valiokunta

- Työntekijöiden vapaan liikkuvuuden vahvistaminen Euroopan unionissa (2010/2273(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, LIBE)

- Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen, syrjinnän torjuntaa koskevan työllisyysdirektiivin täytäntöönpano (2010/2272(INI))
(lausuntoa varten: PETI)

ENVI-valiokunta

- Tarttuvia spongiformisia enkefalopatioita (TSE) ja niihin liittyvää rehu- ja elintarvikevalvontaa koskeva EU:n lainsäädäntö - täytäntöönpano ja näkymät (2010/2249(INI))

FEMM-valiokunta

- Naisten yrittäjyys pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (2010/2275(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, REGI)

IMCO-valiokunta

- Yhtenäismarkkinat eurooppalaisille (2010/2278(INI))
(lausuntoa varten: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Yhtenäismarkkinat yrityksiä ja talouskasvua varten (2010/2277(INI))
(lausuntoa varten: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Yleispalvelu ja 112-hätänumero (2010/2274(INI))
(lausuntoa varten: ENVI)

ITRE-valiokunta

- Innovaatiounioni: Euroopan mukauttaminen kriisin jälkeiseen maailmaan (2010/2245(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

LIBE-valiokunta

- Romaniväestön sosiaalinen ja taloudellinen integraatio Euroopassa (2010/2276(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, CULT, REGI, EMPL)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä(työjärjestyksen 121 artiklan 3 kohta)

AFET-valiokunta

- EU:n ja Libyan puitesopimusneuvottelut (2010/2268(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

Valiokuntien yhteistyömenettely

AFET-valiokunta

- Epävakauden aiheuttamat muuttovirrat: EU:n ulkopolitiikan soveltamisala ja tehtävä (2010/2269(INI))
(lausuntoa varten: LIBE)
Valiokuntien yhteistyömenettely AFET, DEVE
(puheenjohtajakokouksen päätös 18.11.2010)

IMCO-valiokunta

- Yleispalvelu ja 112-hätänumero (2010/2274(INI))
Valiokuntien yhteistyömenettely IMCO, ENVI
(puheenjohtajakokouksen päätös 18.11.2010)

LIBE-valiokunta

- Romaniväestön sosiaalinen ja taloudellinen integraatio Euroopassa (2010/2276(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, CULT, REGI)
Valiokuntien yhteistyömenettely LIBE, EMPL
(puheenjohtajakokouksen päätös 18.11.2010)

Työjärjestyksen muuttaminen (työjärjestyksen 212 artikla)

AFCO-valiokunta

- Työjärjestyksen muuttaminen komission jäsenehdokkaiden kuulemisten osalta (2010/2231(REG)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö