Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras

2. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

AFET komitetas

- Dėl nestabilumo atsiradę migracijos srautai. ES užsienio politikos taikymo apimtis ir vaidmuo (2010/2269(INI))
(nuomonė: LIBE, DEVE)

CONT komitetas

- 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės (2010/2271(INI))
(nuomonė: REGI)

- Bendrijų finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu. 2009 m. metinė ataskaita (2010/2247(INI))
(nuomonė: AGRI, BUDG, REGI)


DEVE komitetas

- Užtvankų infrastruktūros gerinimo besivystančiose šalyse finansavimas (2010/2270(INI))
(nuomonė: ENVI)ECON komitetas

- 2009 m. EIB metinė ataskaita (2010/2248(INI))
(nuomonė: CONT)


EMPL komitetas

- Darbuotojų judumo Europos Sąjungoje skatinimas (2010/2273(INI))
(nuomonė: FEMM, LIBE)

- Mobility and inclusion of people with disabilities: the implementation of the Employment Directive in anti-discrimination (2010/2272(INI))
(nuomonė: PETI)


ENVI komitetas

- ES teisės aktai dėl užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos ir susijusios pašarų ir maisto produktų kontrolės. Įgyvendinimas ir perspektyvos (2010/2249(INI))


FEMM komitetas

- Moterų verslumas mažosiose ir vidutinėse įmonėse (2010/2275(INI))
(nuomonė: EMPL, REGI)


IMCO komitetas

- Bendroji rinka Europos gyventojams (2010/2278(INI))
(nuomonė: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Bendroji rinka įmonėms ir augimui (2010/2277(INI))
(nuomonė: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Universalios paslaugos ir pagalbos telefono numeris 112 (2010/2274(INI))
(nuomonė: ENVI)


ITRE komitetas

- Inovacijų sąjunga. Europos pertvarkymas pasaulyje po krizės (2010/2245(INI))
(nuomonė: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)


LIBE komitetas

- ES romų integracijos strategija (2010/2276(INI))
(nuomonė: FEMM, CULT, REGI, EMPL)


Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnio 3 dalis)

AFET komitetas

- Derybos dėl ES ir Libijos pagrindų susitarimo (2010/2268(INI))
(nuomonė: INTA)


Susiję komitetai

AFET komitetas

- Dėl nestabilumo atsiradę migracijos srautai. ES užsienio politikos taikymo apimtis ir vaidmuo

(2010/2269(INI))
(nuomonė: LIBE)
Susiję komitetai AFET, DEVE
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 11 18)


IMCO komitetas

- Universaliosios paslaugos ir pagalbos telefono numeris 112 (2010/2274(INI))
Susiję komitetai IMCO, ENVI
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 11 18)


LIBE komitetas

- ES romų integracijos strategija (2010/2276(INI))
(nuomonė: FEMM, CULT, REGI)
Susiję komitetai LIBE, EMPL
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2010 11 18)

Darbo tvarkos taisyklių keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 212 straipsnis)

AFCO komitetas

- Darbo tvarkos taisyklių nuostatų, susijusių su paskirtųjų Komisijos narių klausymais, keitimas (2010/2231(REG)) .

Teisinė informacija - Privatumo politika