Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris - Strasbūra

2. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AFET komiteja

- Nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas — ES ārpolitikas darbības joma un nozīme (2010/2269(INI))
(atzinums: LIBE, DEVE)

CONT komiteja

- 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — darbības rezultāti, finanšu pārvaldība un aģentūru uzraudzība (2010/2271(INI))
(atzinums: REGI)

- Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — Krāpšanas apkarošana — 2009. gada pārskats (2010/2247(INI))
(atzinums: AGRI, BUDG, REGI)

DEVE komiteja

- Finansējuma piešķiršana aizsprostu infrastruktūras stiprināšanai jaunattīstības valstīs (2010/2270(INI))
(atzinums: ENVI)

ECON komiteja

- Eiropas Investīciju bankas 2009. gada pārskats (2010/2248(INI))
(atzinums: CONT)

EMPL komiteja

- Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības Eiropas Savienībā veicināšana (2010/2273(INI))
(atzinums: FEMM, LIBE)

- Cilvēku ar invaliditāti integrācija un mobilitāte — Nodarbinātības direktīvas īstenošana saistībā ar diskriminācijas novēršanu (2010/2272(INI))
(atzinums: PETI)

ENVI komiteja

- ES tiesību akti par transmisīvām sūkļveida encefalopātijām (TSE) un ar tām saistīto pārtikas un dzīvnieku barības kontroli — īstenošana un perspektīva (2010/2249(INI))

FEMM komiteja

- Sieviešu iesaistīšanās uzņēmējdarbībā mazos un vidējos uzņēmumos (2010/2275(INI))
(atzinums: EMPL, REGI)

IMCO komiteja

- Vienotais tirgus Eiropas iedzīvotājiem (2010/2278(INI))
(atzinums: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Vienotais tirgus uzņēmumiem un izaugsmei (2010/2277(INI))
(atzinums: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Universālais pakalpojums un neatliekamās palīdzības dienestu numurs "112" (2010/2274(INI))
(atzinums: ENVI)

ITRE komiteja

- Inovācijas Savienība — pārveidojot Eiropu pēckrīzes pasaulei (2010/2245(INI))
(atzinums: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

LIBE komiteja

- ES stratēģija romu integrācijai (2010/2276(INI))
(atzinums: FEMM, CULT, REGI, EMPL)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 121. panta 3. punkts)

AFET komiteja

- Sarunas par ES un Lībijas pamatnolīgumu (2010/2268(INI))
(atzinums: INTA)

Iesaistītās komitejas

AFET komiteja

- Nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas — ES ārpolitikas darbības joma un nozīme (2010/2269(INI))
(atzinums: LIBE)
Iesaistītās komitejas AFET, DEVE
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 18.11.2010.)

IMCO komiteja

- Universālais pakalpojums un neatliekamās palīdzības dienestu numurs "112" (2010/2274(INI))
Iesaistītās komitejas IMCO, ENVI
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 18.11.2010.)

LIBE komiteja

- ES stratēģija romu integrācijai (2010/2276(INI))
(atzinums: FEMM, CULT, REGI)
Iesaistītās komitejas LIBE, EMPL
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 18.11.2010.)

Reglamenta grozīšana (Reglamenta 212. pants)

AFCO komiteja

- Grozījumu izdarīšana komisāru amatu kandidātu uzklausīšanas noteikumos (2010/2231(REG))

Juridisks paziņojums - Privātuma politika