Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 25 noiembrie 2010 - Strasbourg

2. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 48 din Regulamentul de procedură)

AFET

- Fluxuri migratorii cauzate de instabilitate: domeniul şi rolul politicii externe a UE (2010/2269(INI))
(aviz: LIBE, DEVE)


CONT

- Descărcarea de gestiune pentru 2009: performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor (2010/2271(INI))
(aviz: REGI)

- Protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor - Combaterea fraudei - Raport anual 2009 (2010/2247(INI))
(aviz: AGRI, BUDG, REGI)


DEVE

- Finanţarea consolidării infrastructurii în materie de diguri în ţările în curs de dezvoltare (2010/2270(INI))
(aviz: ENVI)


ECON

- Raportul anual al BEI pentru 2009 (2010/2248(INI))
(aviz: CONT)


EMPL

- Promovarea mobilităţii lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene (2010/2273(INI))
(aviz: FEMM, LIBE)

- Mobilitatea şi incluziunea persoanelor cu handicap: punerea în aplicare a Directivei privind ocuparea forței de muncă în scopul combaterii discriminării (2010/2272(INI))
(aviz: PETI)


ENVI

- Legislaţia UE privind encefalopatiile spongiforme transmisibile (EST) şi controalele conexe asupra alimentelor şi a hranei pentru animale - punere în aplicare şi perspective (2010/2249(INI))


FEMM

- Spiritul antreprenorial al femeilor în cadrul IMM-urilor (2010/2275(INI))
(aviz: EMPL, REGI)


IMCO

- Piaţa unică pentru europeni (2010/2278(INI))
(aviz: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Piaţa unică pentru întreprinderi şi creştere (2010/2277(INI))
(aviz: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Serviciul universal şi numărul de urgenţă "112" (2010/2274(INI))
(aviz: ENVI)


ITRE

- O Uniune a inovării: Transformarea Europei pentru o lume post-criză (2010/2245(INI))
(aviz: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)


LIBE

- Strategia UE pentru integrarea romilor (2010/2276(INI))
(aviz: FEMM, CULT, REGI, EMPL)


Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 121 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

AFET

- Negocierile privind Acordul-cadru UE-Libia (2010/2268(INI))
(aviz: INTA)


Comisii asociate

AFET

- Fluxuri migratorii cauzate de instabilitate: domeniul şi rolul politicii externe a UE (2010/2269(INI))
(aviz: LIBE)
Comisii asociate AFET, DEVE
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.11.2010)


IMCO

- Serviciul universal şi numărul de urgenţă "112" (2010/2274(INI))
Comisii asociate IMCO, ENVI
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.11.2010)


LIBE

- Strategia UE pentru integrarea romilor (2010/2276(INI))
(aviz: FEMM, CULT, REGI)
Comisii asociate LIBE, EMPL
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 18.11.2010)

Modificarea Regulamentului de procedură (articolul 212 din Regulamentul de procedură)

AFCO

- Modificarea Regulamentului de procedură în ceea ce priveşte audierile comisarilor desemnați (2010/2231(REG)) .

Aviz juridic - Politica de confidențialitate