Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 25. november 2010 - Strasbourg

2. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 poslovnika)

odbor AFET

- Migracijski tokovi, ki izhajajo iz nestanovitnosti: področje delovanja in vloga zunanje politike EU (2010/2269(INI))
(mnenje: LIBE, DEVE)

odbor CONT

- Razrešnica 2009: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij (2010/2271(INI))
(mnenje: REGI)

- Zaščita finančnih interesov Evropske unije – Boj proti goljufijam – Letno poročilo 2009 (2010/2247(INI))
(mnenje: AGRI, BUDG, REGI)

odbor DEVE

- Financiranje krepitve infrastrukture jezov v državah v razvoju (2010/2270(INI))
(mnenje: ENVI)

odbor ECON

- Letno poročilo EIB za leto 2009 (2010/2248(INI))
(mnenje: CONT)

odbor EMPL

- Spodbujanje mobilnosti delavcev v Evropski uniji (2010/2273(INI))
(mnenje: FEMM, LIBE)

- Mobilnost in vključevanje invalidov, izvajanje direktive o zaposlovanju pri protidiskriminaciji (2010/2272(INI))
(mnenje: PETI)

odbor ENVI

- Zakonodaja EU o prenosljivi spongiformni encefalopatiji (TSE) in s tem povezanem nadzoru živil in krme - izvajanje in obeti (2010/2249(INI))

odbor FEMM

- Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih (2010/2275(INI))
(mnenje: EMPL, REGI)

odbor IMCO

- Enotni trg za Evropejce (2010/2278(INI))
(mnenje: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Enotni trg za podjetja in rast (2010/2277(INI))
(mnenje: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Univerzalna storitev in številka za klic v sili 112 (2010/2274(INI))
(mnenje: ENVI)

odbor ITRE

- Unija inovacij: preoblikovanje Evrope za obdobje po krizi (2010/2245(INI))
(mnenje: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

odbor LIBE

- Strategija EU o vključevanju Romov (2010/2276(INI))
(mnenje: FEMM, CULT, REGI, EMPL)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 121(3) poslovnika)

odbor AFET

- Pogajanja o okvirnem sporazumu med EU in Libijo (2010/2268(INI))
(mnenje: INTA)

Pridruženi odbori

odbor AFET

- Migracijski tokovi, ki izhajajo iz nestanovitnosti: področje delovanja in vloga zunanje politike EU (2010/2269(INI))
(mnenje: LIBE)
Pridruženi odbori AFET, DEVE
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.11.2010)

odbor IMCO

- Univerzalna storitev in številka za klic v sili 112 (2010/2274(INI))
Pridruženi odbori IMCO, ENVI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.11.2010)

odbor LIBE

- Strategija EU o vključevanju Romov (2010/2276(INI))
(mnenje: FEMM, CULT, REGI)
Pridružena odbora LIBE, EMPL
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18.11.2010)

Spremembe poslovnika (člen 212 poslovnika)

odbor AFCO

- Sprememba poslovnika predstavitev kandidatov za komisarje (2010/2231(REG))

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov