Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

2. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Migrationsflöden till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik (2010/2269(INI))
(rådgivande utskott: LIBE, DEVE)

utskottet CONT

- Ansvarsfrihet för 2009: byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll (2010/2271(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

- Skydd av gemenskapernas finansiella intressen – kampen mot bedrägerier – årsrapport 2009* (2010/2247(INI))
(rådgivande utskott: AGRI, BUDG, REGI)

utskottet DEVE

- Finansiering av förstärkningar av damminfrastrukturen i utvecklingsländerna (2010/2270(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

utskottet ECON

- EIB:s årsrapport för 2009 (2010/2248(INI))
(rådgivande utskott: CONT)

utskottet EMPL

- Att främja arbetskraftens rörlighet inom Europeiska unionen (2010/2273(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, LIBE)

- Rörlighet och integrering av människor med funktionshinder, tillämpning av sysselsättningsdirektivet för att motverka diskriminering (2010/2272(INI))
(rådgivande utskott: PETI)

utskottet ENVI

- EU-lagstiftning om transmissibel spongiform encefalopati (TSE) och om foder- och livsmedelskontroller i samband med denna – genomförande och utsikter (2010/2249(INI))

utskottet FEMM

- Kvinnlig företagaranda i små och medelstora företag (2010/2275(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, REGI)

utskottet IMCO

- Den inre marknaden för européer (2010/2278(INI))
(rådgivande utskott: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Den inre marknaden för företag och tillväxt (2010/2277(INI))
(rådgivande utskott: PETI, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, TRAN, REGI)

- Samhällsomfattande tjänster och larmnumret 112 (2010/2274(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

utskottet ITRE

- Innovationsunionen: Ett nytt Europa i världen efter krisen (2010/2245(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

utskottet LIBE

- EU:s strategi för integrering av romer (2010/2276(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, REGI, EMPL)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 121.3 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Förhandlingar om ramavtalet EU-Libyen (2010/2268(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

Associerade utskott

utskottet AFET

- Migrationsflöden till följd av instabilitet: Omfattning och roll för EU:s utrikespolitik (2010/2269(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)
Associerade utskott AFET, DEVE
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 18.11.2010)

utskottet IMCO

- Samhällsomfattande tjänster och larmnumret 112 (2010/2274(INI))
Associerade utskott IMCO, ENVI
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 18.11.2010)

utskottet LIBE

- EU:s strategi för integrering av romer (2010/2276(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, CULT, REGI)
Associerade utskott LIBE, EMPL
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 18.11.2010)

Ändring av arbetsordningen (artikel 212 i arbetsordningen)

utskottet AFCO

- Ändring av regelverket för utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna (2010/2231(REG))

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy