Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg

3. Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd

Forhandlingen havde fundet sted den 23. november 2010 (punkt 4 i protokollen af 23.11.2010).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva og Eleni Theocharous for PPE-Gruppen om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed (B7-0624/2010);

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău og Rovana Plumb for S&D-Gruppen om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed (B7-0625/2010);

- Norica Nicolai og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed (B7-0626/2010);

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed (B7-0627/2010);

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed (B7-0628/2010);

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen, om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 om kvinder, fred og sikkerhed (B7-0649/2010).

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 25.11.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik