Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg

3. 10 vuotta YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 1325 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: 10 vuotta YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 1325

Keskustelu käytiin 23. marraskuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 23.11.2010, kohta 4).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva ja Eleni Theocharous PPE-ryhmän puolesta YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 1325 (2000) kymmenvuotispäivästä (B7-0624/2010)

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău ja Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 1325 10-vuotispäivästä (B7-0625/2010)

- Norica Nicolai ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 1325 10-vuotispäivästä (B7-0626/2010)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 1325 (2000) kymmenvuotispäivästä (B7-0627/2010)

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 1325 (2000) kymmenvuotispäivästä (B7-0628/2010)

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta YK:n turvallisuusneuvoston Naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman 1325 kymmenvuotispäivästä (B7-0649/2010).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2010, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö