Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. november 25., Csütörtök - Strasbourg

3. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója

A vita időpontja: 2010. november 23. (2010.11.23-i jegyzőkönyv, 4. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva és Eleni Theocharous, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsa a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. (2000) számú határozatának tizedik évfordulója (B7-0624/2010);

- Britta Thomsen, Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Eleni Koppa, Roberto Gualtieri, Marc Tarabella, Silvia-Adriana Ţicău és Rovana Plumb, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. számú határozata tizedik évfordulójáról (B7-0625/2010);

- Norica Nicolai és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. számú határozata tizedik évfordulójáról (B7-0626/2010);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsa a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. (2000) számú határozatának tizedik évfordulója (B7-0627/2010);

- Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Bairbre de Brún és Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsa a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. (2000) számú határozatának tizedik évfordulója (B7-0628/2010);

- Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Marije Cornelissen, Frieda Brepoels, Bart Staes, Jan Philipp Albrecht, Keith Taylor, Jill Evans, Indrek Tarand, Oriol Junqueras Vies, Malika Benarab-Attou, Michèle Rivasi és Catherine Grèze, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325. számú határozata tizedik évfordulójáról (B7-0649/2010).

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.7. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat