Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2059(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0275/2010

Forhandlinger :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0435

Protokol
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg

4. Årsberetning om Den Europæiske Ombudsmands aktiviteter i 2009 - Særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet efter forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008/RT ( jf. artikel 205, stk. 2, første del, i forretningsordenen) - 26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2009 [2010/2059(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Betænkning om særlig beretning fra Den Europæiske Ombudsmand i fortsættelse af forslag til henstilling til Europa-Kommissionen i klage 676/2008RT [2010/2086(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Betænkning om 26. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (2008) [2010/2076(INI)] – Retsudvalget. Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli og Eva Lichtenberger forelagde deres betænkninger.

Talere: Nikiforos Diamandouros (europæisk ombudsmand) og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen).

Talere: Rainer Wieland (ordfører for udtalelse fra PETI), Elena Băsescu for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Martin Ehrenhauser, løsgænger, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki og Gerald Häfner.

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Talere: Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Sylvana Rapti, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Kriton Arsenis, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa og Simon Busuttil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons og Andreas Mölzer.

Talere: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli og Eva Lichtenberger.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 25.11.2010, punkt 8.4 i protokollen af 25.11.2010 og punkt 8.5 i protokollen af 25.11.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik