Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2059(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0275/2010

Keskustelut :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 8.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0435

Pöytäkirja
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg

4. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2009 - Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomus Euroopan parlamentille kantelua 676/2008/RT koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta (työjärjestyksen 205 artiklan 2 kohta, 1. osa) - 26. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008) (keskustelu)
CRE

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2009 [2010/2059(INI)] - Vetoomusvaliokunta.Esittelijä: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Mietintö Euroopan oikeusasiamiehen erityiskertomuksesta kantelua 676/2008/RT koskevan Euroopan komissiolle annetun suositusluonnoksen johdosta [2010/2086(INI)] - Vetoomusvaliokunta.Esittelijä: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Mietintö 26. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2008) [2010/2076(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta.Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli ja Eva Lichtenberger esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Nikiforos Diamandouros (Euroopan oikeusasiamies) ja Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Rainer Wieland (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Martin Ehrenhauser, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki ja Gerald Häfner.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Sylvana Rapti, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Kriton Arsenis, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa ja Simon Busuttil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons ja Andreas Mölzer.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli ja Eva Lichtenberger.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.11.2010, kohta 8.3, istunnon pöytäkirja 25.11.2010, kohta 8.4 ja istunnon pöytäkirja 25.11.2010, kohta 8.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö