Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2059(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0275/2010

Debatter :

PV 25/11/2010 - 4
CRE 25/11/2010 - 4

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 8.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0435

Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

4. Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 - Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) - 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (debatt)
CRE

Betänkande om årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2009 [2010/2059(INI)] - Utskottet för framställningar.Föredragande: Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)

Betänkande om den särskilda rapporten från Europeiska ombudsmannen med anledning av förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen i klagomål 676/2008/RT [2010/2086(INI)] - Utskottet för framställningar.Föredragande: Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)

Betänkande om kommissions tjugosjätte årsrapport om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) [2010/2076(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor.Föredragande: Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)

Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli och Eva Lichtenberger redogjorde för betänkandena.

Talare: Nikiforos Diamandouros (Europeiska ombudsmannen) och Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Rainer Wieland (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Elena Băsescu för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Martin Ehrenhauser, grupplös, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki och Gerald Häfner.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, John Stuart Agnew, Csanád Szegedi, Peter Jahr, Sylvana Rapti, Oriol Junqueras Vies, Jaroslav Paška, Csaba Sógor, Kriton Arsenis, Salvatore Iacolino, Vilija Blinkevičiūtė, Jarosław Leszek Wałęsa och Simon Busuttil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pascale Gruny, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons och Andreas Mölzer.

Talare: Maroš Šefčovič, Nikiforos Diamandouros, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli och Eva Lichtenberger.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 25.11.2010, punkt 8.4 i protokollet av den 25.11.2010 och punkt 8.5 i protokollet av den 25.11.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy