Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

7. Ashraflägret (skriftlig förklaring)
CRE

Den skriftliga förklaringen nr 0075/2010, som ingivits av Alejo Vidal-Quadras, Stephen Hughes, Kristiina Ojuland, Søren Bo Søndergaard och Struan Stevenson, om Ashraflägret hade den 25 november 2010 undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA(2010)0452) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 2).

Talare: Struan Stevenson.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy