Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2972(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0683/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0683/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0433

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

8.1. Προϋπολογισμός 2011 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που υπέβαλαν, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Κανονισμού, οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2011 (B7-0683/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0433)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου