Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2968(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0624/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0439

Pöytäkirja
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg

8.7. 10 vuotta YK:n turvallisuusneuvoston naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevasta päätöslauselmasta 1325 (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 ja B7-0649/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0624/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 ja B7-0649/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier PPE-ryhmän puolesta;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta;
Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0439)

(Päätöslauselmaesitys B7-0628/2010 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö