Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2968(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0624/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0439

Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras

8.7. JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1325 dėl moterų ir taikos bei saugumo priėmimo dešimtmetis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 ir B7-0649/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0624/2010

(keičiama B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 ir B7-0649/2010)

pateiktas šių Parlamento narių:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier PPE frakcijos vardu;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu;
Charles Tannock ECR frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0439).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0628/2010 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika