Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2968(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0624/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 25/11/2010 - 8.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0439

Notulen
Donderdag 25 november 2010 - Straatsburg

8.7. Tiende verjaardag van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad "Vrouwen, vrede en veiligheid" (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 en B7-0649/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0624/2010

(ter vervanging van B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 en B7-0649/2010)

ingediend door de volgende leden:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier, namens de PPE-Fractie;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie;
Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2010)0439)

(Ontwerpresolutie B7-0628/2010 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid