Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2968(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0624/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/11/2010 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0439

Protokół
Czwartek, 25 listopada 2010 r. - Strasburg

8.7. 10. rocznica uchwalenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 i B7-0649/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0624/2010

(zastępujący B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 i B7-0649/2010)

złożony przez następujących posłów:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier w imieniu grupy PPE;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE;
Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2010)0439)

(Projekt rezolucji B7-0628/2010 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności