Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2968(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0624/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2010 - 8.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0439

Proces-verbal
Joi, 25 noiembrie 2010 - Strasbourg

8.7. Cea de-a 10-a aniversare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 şi B7-0649/2010

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0624/2010

(care înlocuieşte B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 şi B7-0649/2010)

depusă de următorii deputaţi:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier, în numele Grupului PPE;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;
Charles Tannock, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2010)0439)

(Propunerea de rezoluţie B7-0628/2010 a devenit caducă.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate