Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2968(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0624/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2010 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0439

Zápisnica
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg

8.7. Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 a B7-0649/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0624/2010

(nahrádzajúci B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 a B7-0649/2010)

podaný týmito poslancami:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2010)0439)

(Návrh uznesenia B7-0628/2010 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia