Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2968(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0624/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0439

Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

8.7. 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010 och B7-0649/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0624/2010

(ersätter B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010 och B7-0649/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Edit Bauer, Philippe Juvin, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Mariya Nedelcheva, Eleni Theocharous, Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen;
Véronique De Keyser, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen;
Norica Nicolai, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen;
Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Indrek Tarand, Bart Staes, Nicole Kiil-Nielsen, Eva Lichtenberger, Frieda Brepoels, Catherine Grèze, Marije Cornelissen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0439)

(Resolutionsförslag B7-0628/2010 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy