Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2954(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0675/2010

Debatter :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0443

Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

8.11. Situationen i Västsahara (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 och B7-0682/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0675/2010

(ersätter B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010 och B7-0682/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria, Ernst Strasser, Cristian Dan Preda för PPE-gruppen;
Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Guido Milana, Norbert Neuser, Ana Gomes, Gilles Pargneaux, Ulrike Rodust, Andres Perello Rodriguez, Richard Howitt för S&D-gruppen;
Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson för ALDE-gruppen;
Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller, José Bové, Indrek Tarand, Emilie Turunen, Margrete Auken, Alyn Smith, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Zbigniew Ziobro, Jacek Olgierd Kurski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen;
Willy Meyer, João Ferreira, Sabine Lösing, Sabine Wils, Miguel Portas, Rui Tavares, Marisa Matias, Bairbre de Brún, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen;
Fiorello Provera för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0443)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy