Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

8. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


8.1. Budget för 2011 (omröstning)

8.2. Mänskliga rättigheter samt sociala normer och miljönormer i internationella handelsavtal (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.3. Europeiska ombudsmannens verksamhetsrapport för 2009 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.4. Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen till Europaparlamentet efter förslaget till rekommendation till Europeiska kommissionen avseende klagomål 676/2008/RT (enligt artikel 205.2, 1:a delen, i arbetsordningen) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.5. 26:e årsrapporten om kontroll av tillämpningen av Europeiska unionens lagstiftning (2008) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

8.6. Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet (omröstning)

8.7. 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (omröstning)

8.8. Situationen i biodlingssektorn (omröstning)

8.9. Mot en ny energistrategi för Europa 2011–2020 (omröstning)

8.10. Förberedelser inför klimatkonferensen i Cancún (29 november–10 december 2010) (omröstning)

8.11. Situationen i Västsahara (omröstning)

8.12. Ukraina (omröstning)

8.13. Internationell handelspolitik inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför (omröstning)

8.14. Företagens sociala ansvar vid internationella handelsavtal (omröstning)

8.15. Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy