Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург

9. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Бюджет за 2011 г. - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Доклад Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Доклад Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

Десета годишнина от приемането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Положението в сектора на пчеларството - B7-0622/2010

Димитър Стоянов

Доклад Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Подготовка за конференцията в Канкун относно изменението на климата (29 ноември — 10 декември 2010 г.) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Положението в Западна Сахара - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Украйна - RC-B7-0650/2010

Димитър Стоянов, Laima Liucija Andrikienė

Доклад Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Доклад Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Преразглеждане на правилата в областта на конкуренцията, приложими спрямо споразуменията за хоризонтално сътрудничество - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski

Правна информация - Политика за поверителност