Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg

9. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

2011-budgettet - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Betænkning: Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Betænkning: Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Situationen i biavlssektoren - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Betænkning: Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Forberedelser til klimakonferencen i Cancún (29. november - 10. december 2010) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Situationen i Vestsahara - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ukraine - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Betænkning: Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Betænkning: Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Konkurrencereglerne for horisontalt samarbejde - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik