Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Rozpočet na rok 2011 - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Správa: Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Správa: Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Situácia v odvetví včelárstva - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Správa: Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Príprava konferencie o zmene klímy v Kankúne (29. novembra – 10. decembra 2010) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Situácia v Západnej Sahare - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ukrajina - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Správa: Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Správa: Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Pravidlá hospodárskej súťaže z hľadiska horizontálnej spolupráce - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia