Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Budget för 2011 - B7-0683/2010

Laima Liucija Andrikienė, Peter Jahr, Hannu Takkula

Betänkande Tokia Saïfi - A7-0312/2010

Antonello Antinoro, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan

Betänkande Ivo Belet - A7-0286/2010

Peter Jahr, Hannu Takkula, Sonia Alfano

10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet - RC-B7-0624/2010

Anneli Jäätteenmäki, Laima Liucija Andrikienė

Situationen i biodlingssektorn - B7-0622/2010

Dimitar Stoyanov

Betänkande Lena Kolarska-Bobińska - A7-0313/2010

Jens Rohde, Jan Březina, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly

Förberedelser inför klimatkonferensen i Cancún (29 november–10 december) - B7-0616/2010

Jens Rohde

Situationen i Västsahara - RC-B7-0675/2010

Antonio Masip Hidalgo, Anneli Jäätteenmäki

Ukraina - RC-B7-0650/2010

Dimitar Stoyanov, Laima Liucija Andrikienė

Betänkande Yannick Jadot - A7-0310/2010

Jarosław Kalinowski

Betänkande Harlem Désir - A7-0317/2010

Jarosław Kalinowski

Konkurrensreglerna för horisontellt samarbete - B7-0623/2010

Jarosław Kalinowski

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy