Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург

10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Potito Salatto съобщи, че поради технически проблеми, свързани с неговата карта за гласуване, не е могъл да участва в гласуването на предложението за резолюция B7-0683/2010 и на доклада Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Anja Weisgerber уведоми, че нейният апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването по доклада Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Sonia Alfano уведоми, че нейният апарат за гласуване не е бил в изправност по време на гласуването на предложението за резолюция B7-0623/2010.

Правна информация - Политика за поверителност