Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg

10. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Potito Salatto havde meddelt, at han af tekniske årsager, der havde med hans stemmekort at gøre, ikke havde kunnet deltage i afstemningen hverken om forslag til beslutning B7-0683/2010 eller om betænkning Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Anja Weisgerber havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkning Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Sonia Alfano havde meddelt, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemingen om forslag til beslutning B7-0623/2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik