Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Potito Salatto γνωστοποιεί ότι, λόγω τεχνικών προβλημάτων που συνδέονται με την κάρτα ψηφοφορίας του, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στις ψηφοφορίες επί της πρότασης ψηφίσματος B7-0683/2010 και επί της έκθεσης Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Η Anja Weisgerber γνωστοποεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Η Sonia Alfano γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της πρότασης ψηφίσματος B7-0623/2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου