Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Potito Salatto oznámil, že v dôsledku poruchy jeho hlasovacieho zariadenia sa nemohol zúčastniť na hlasovaní o návrhu uznesenia B7-0683/2010 a o správe Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Anja Weisgerber oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o správe Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Sonia Alfano oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo pri hlasovaní o návrhu uznesenia B7-0623/2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia