Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Potito Salatto hade låtit meddela att han på grund av tekniska problem med röstkortet inte hade kunnat delta i omröstningarna om resolutionsförslaget B7-0683/2010 och om betänkandet av Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Anja Weisgerber hade låtit meddela att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Tokia Saïfi - A7-0312/2010.

Sonia Alfano hade låtit meddela att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om resolutionsförslaget B7-0623/2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy