Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2964(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0629/2010

Debatter :

PV 25/11/2010 - 12.1
CRE 25/11/2010 - 12.1

Omröstningar :

PV 25/11/2010 - 13.1
CRE 25/11/2010 - 13.1

Antagna texter :

P7_TA(2010)0448

Protokoll
Torsdagen den 25 november 2010 - Strasbourg

12.1. Irak – i synnerhet dödsstraffet (inbegripet Tariq Aziz-fallet) och angreppen på kristna samfund
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010 och B7-0634/2010

Bastiaan Belder, Véronique De Keyser, Anneli Jäätteenmäki, Peter van Dalen, Frieda Brepoels, Miguel Portas och Constance Le Grip redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Mario Mauro för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Esther de Lange, Mitro Repo, Tunne Kelam, Justas Vincas Paleckis och Bernd Posselt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik, Carl Schlyter, Konrad Szymański, Catherine Soullie och Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Talare: Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 25.11.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy