Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2965(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0637/2010

Разисквания :

PV 25/11/2010 - 12.2
CRE 25/11/2010 - 12.2

Гласувания :

PV 25/11/2010 - 13.2

Приети текстове :

P7_TA(2010)0449

Протокол
Четвъртък, 25 ноември 2010 г. - Страсбург

12.2. Тибет - планове китайският език да се въведе като основен език на преподаване
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010 и B7-0644/2010

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietje Schaake, Ryszard Czarnecki, Heidi Hautala и Thomas Mann представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Joanna Katarzyna Skrzydlewska и Cristian Dan Preda, който зададе на Reinhard Bütikofer въпрос чрез вдигане на "синя карта", на който той отговори.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Csaba Sógor, Zuzana Brzobohatá, Jaroslav Paška, Csanád Szegedi, Angelika Werthmann, Bogusław Sonik и Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 25.11.2010.

Правна информация - Политика за поверителност