Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2966(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0635/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 13.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0450

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

12.3. Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 και B7-0647/2010

Οι Véronique De Keyser, Marietje Schaake, Adam Bielan, Barbara Lochbihler, Rui Tavares και Bernd Posselt παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι George Sabin Cutaş, Marc Tarabella, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Bogusław Sonik.

Παρεμβαίνει ο Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου