Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2966(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0635/2010

Rozpravy :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 13.3

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0450

Zápis
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk

13.3. Barma – průběh voleb a propuštění vedoucí představitelky opozice Aun Schan Su Ťij (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 a B7-0647/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0635/2010

(nahrazující B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 a B7-0647/2010)

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah a Csaba Sógor za skupinu PPE;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella a Rovana Plumb za skupinu S&D;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland a Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda a Gerald Häfner za skupinu Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR;
Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL;
Fiorello Provera za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2010)0450)

Právní upozornění - Ochrana soukromí