Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2966(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0635/2010

Keskustelut :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0450

Pöytäkirja
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg

13.3. Burma - vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 ja B7-0647/2010

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0635/2010

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 ja B7-0647/2010)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah ja Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Rovana Plumb S&D-ryhmän puolesta;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda ja Gerald Häfner Verts/ALE-ryhmän puolesta;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta;
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta;
Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0450)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö