Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2966(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0635/2010

Debatai :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 13.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0450

Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras

13.3. Birma: rinkimų organizavimas ir opozicijos lyderės Aung San Suu Kyi paleidimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 ir B7-0647/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0635/2010

(keičiama B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 ir B7-0647/2010)

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah ir Csaba Sógor PPE frakcijos vardu;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella ir Rovana Plumb S&D frakcijos vardu;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland ir Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda ir Gerald Häfner Verts/ALE frakcijos vardu;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu;
Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu;
Fiorello Provera EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2010)0450).

Teisinė informacija - Privatumo politika