Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2966(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0635/2010

Debaty :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Głosowanie :

PV 25/11/2010 - 13.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0450

Protokół
Czwartek, 25 listopada 2010 r. - Strasburg

13.3. Birma - przeprowadzenie wyborów i zwolnienie przywódczyni opozycji Aung San Suu Kyi (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 i B7-0647/2010

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0635/2010

(zastępujący B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 i B7-0647/2010)

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah i Csaba Sógor w imieniu grupy PPE;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland i Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda i Gerald Häfner w imieniu grupy Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR;
Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;
Fiorello Provera w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2010)0450)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności