Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2966(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0635/2010

Rozpravy :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Hlasovanie :

PV 25/11/2010 - 13.3

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0450

Zápisnica
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg

13.3. Barma – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 a B7-0647/2010

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0635/2010

(nahrádzajúci B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010 a B7-0647/2010)

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah a Csaba Sógor v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, Marc Tarabella a Rovana Plumb v mene skupiny S&D;
Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland a Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE;
Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda a Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE;
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Nirj Deva, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Marek Henryk Migalski a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR;
Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;
Fiorello Provera v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2010)0450)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia