Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 25. november 2010 - Strasbourg

13. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Irak - navnlig dødsstraffen (herunder sagen Tariq Aziz) og angreb på kristne samfund (afstemning)

13.2. Tibet - planer om at gøre kinesisk til det vigtigste undervisningssprog (afstemning)

13.3. Burma - valgets forløb og løsladelsen af oppositionsleder Aung San Suu Kyi (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik