Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. novembra 2010 - Štrasburg

13. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Irak, najmä trest smrti (vrátane prípadu Tárika Azíza) a útoky proti kresťanským komunitám (hlasovanie)

13.2. Tibet – plány na zavedenie čínštiny ako hlavného vyučovacieho jazyka (hlasovanie)

13.3. Barma – priebeh volieb a prepustenie vedúcej predstaviteľky opozície Aun Schan Su Ťijovej (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia