Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Čtvrtek, 25. listopadu 2010 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 3.10. výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti (předložené návrhy usnesení)
 4.Výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2009 – Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu v návaznosti na návrh doporučení Evropské komisi ve věci stížnosti 676/2008/RT (v souladu s čl. 205 odst. 2 první částí) – 26. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2008) (rozprava)
 5.Pravidla horizontální spolupráce v oblasti hospodářské soutěže (rozprava)
 6.Boj proti rakovině tlustého střeva a konečníku v Evropské unii (písemné prohlášení)
 7.Tábor Ašraf (písemné prohlášení)
 8.Hlasování
  
8.1.Rozpočet na rok 2011 (hlasování)
  
8.2.Lidská práva, sociální a environmentální normy v mezinárodních obchodních dohodách (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2009 (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Zvláštní zpráva evropského veřejného ochránce práv Evropskému parlamentu v návaznosti na návrh doporučení Evropské komisi ve věci stížnosti 676/2008/RT (v souladu s čl. 205 odst. 2 první částí) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.26. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Evropské unie (2008) (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Veřejnoprávní vysílání v digitální době: budoucnost duálního systému (hlasování)
  
8.7.10. výročí přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti (hlasování)
  
8.8.Situace ve včelařském odvětví (hlasování)
  
8.9.Směrem k nové energetické strategii pro Evropu 2011–2020 (hlasování)
  
8.10.Příprava konference o změně klimatu v Cancúnu (29. listopadu – 10. prosince 2010) (hlasování)
  
8.11.Situace v Západní Sahaře (hlasování)
  
8.12.Ukrajina (hlasování)
  
8.13.Politiky mezinárodního obchodu v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu (hlasování)
  
8.14.Sociální odpovědnost podniků v dohodách o mezinárodním obchodu (hlasování)
  
8.15.Pravidla horizontální spolupráce v oblasti hospodářské soutěže (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
12.1.Irák, zejména problematika trestu smrti (včetně případu Tárika Azíze) a útoků proti křesťanským komunitám
  
12.2.Tibet – plány na zavedení čínštiny jako hlavního vyučovacího jazyka
  
12.3.Barma – průběh voleb a propuštění vedoucí představitelky opozice Aun Schan Su Ťij
 13.Hlasování
  
13.1.Irák, zejména problematika trestu smrti (včetně případu Tárika Azíze) a útoků proti křesťanským komunitám (hlasování)
  
13.2.Tibet – plány na zavedení čínštiny jako hlavního vyučovacího jazyka (hlasování)
  
13.3.Barma – průběh voleb a propuštění vedoucí představitelky opozice Aun Schan Su Ťij (hlasování)
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Předložení dokumentů
 16.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 17.Předání textů přijatých během zasedání
 18.Termíny příštích zasedání
 19.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Boj proti rakovině tlustého střeva a konečníku v Evropské unii (písemné prohlášení)
 Příloha 2 – Tábor Ašraf (písemné prohlášení)
Zápis (253 kb) Prezenční listina (57 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1541 kb) Příloha 1 (9 kb) Příloha 2 (8 kb) 
 
Zápis (273 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (642 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (801 kb)    
 
Zápis (270 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (673 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (868 kb)    
Právní upozornění - Ochrana soukromí